Komplexní revitalizace bytových domů postavených panelovou i cihlovou technologií. Našim klientům nabízíme vše od poradenské služby v oblasti revitalizace domů, vypracování projektů, energetických posudků, jednání s úřady, podání žádosti o dotaci, zajištění financování prostřednictvím úvěru až po samotnou realizaci rekonstrukce Vašeho domu.

Příprava rekonstrukce bytových domů vždy začíná pečlivou prohlídkou stavby pro zjištění aktuálního stavu jejich nosných konstrukcí, izolací proti zemní vlhkosti a podzemní vodě. Důležitou položkou je aktuální technický stav výplní stavebních otvorů, oken a dveří. Tyto výplně jsou většinou silně mechanicky opotřebené a navíc již nemusí splňovat platné legislativní požadavky na tepelně-izolační vlastnosti.

Pokud se jedná o památkově chráněné objekty, má naše společnost zkušenosti s výrobou replik, včetně špaletových oken, a to již v souladu s požadavky na energetickou náročnost.

Rekonstrukce střech

U panelových domů je nefrekventovanějším defektem zatékání plochými střechami. V dnešní době již existují materiály pro střešní konstrukce s výrazně lepšími vlastnostmi a vyšší životností než v době jejich stavby. Obavy z rekonstrukcí plochých střech a změn jejich tvarů nejsou na místě.

U střech se spádovými vrstvami tvořenými dřevěnými konstrukcemi a bedněním jsou viditelné časté následky předchozího zatékání, a proto se musí opravovat. Konkrétní rozsah a řešení opravy střechy je součástí přípravných projektových prací podpořenými výsledky pomocí provedených sond.

Realizované projekty

bd praha

Bytový dům - Pod Homolkou, Praha

Rozsáhlá rekonstrukce bytového domu Pod Homolkou, Praha 5

bd liberec

Bytový dům - Žižkovo náměstí, Liberec

Rekonstrukce bytového domu v Liberci

bd praha zelena ulice

Bytový dům - Zelená ulice, Praha

Rekonstrukce části bytového domu v Praze

rd vesec

Rodinný dům - Vesec

Výstavba rodinného domu soukromého investora

rd minkovice

Rodinný dům - Minkovice

Výstavba rodinného domu soukromého investora

rd pilinkov

Rodinný dům - Pilínkov

Výstavba rodinného domu soukromého investora